Bolig

drommebolig

Vi er behjelpelig med å prosjektere og bygge din drømmebolig.

Vi kan hjelpe deg med alt fra planlegging og tegninger til søknadsprosessen og selve byggingen av boligen. Våre tjenester omfatter alt av arbeider, både innvendig og utvendig, og vi benytter bare profesjonelle samarbeidspartnere og fagfolk i alle ledd av byggeprosessen.

Du trenger kun å forholde deg til én person gjennom hele prosessen. Enklere blir det ikke.

Fritidsbolig

fritidsbolig

Prosessen med å bygge en fritidsbolig er nesten lik den ved vanlig bolig, mht. planlegging, søknader og byggtekniske standarder.

Også her kan vi holde en hånd rundt hele prosessen til hytta/fritidsboligen er ferdig – med nøkkel i døra. Du trenger bare forholde deg til én person som holder alle «trådene samlet».

Brygger

brygger

Brygger er noe vi kan og har lang erfaring med. Vil du ha en flott brygge, solid og pent utført, i de materialer og den utførelse du ønsker, så kontakt oss allerede på planleggingsstadiet.

Vi tar oss også av alle nødvendige søknader.

Bålyveien 5
4521 Spangereid
Telefon: 38 25 62 05
Mobil: 907 64 013
Epost: bygm@khe.no

Bålyveien 5, 4521 Spangereid
Telefon: 38 25 62 05 – Mobil: 907 64 013
Epost: bygm@khe.no


Copyright © 2016 Spangereid Bygg AS. - Powered by Recoil